Nederlands (Nederland) Deutsch (Deutschland)
 • darkblurbg
  Landgoed Nollenweijde
  Onze moderne gastenverblijven ‘Stalzicht Bosplein & Stalzicht Weijdehof’ zijn gelegen op
  ons prachtige ‘Boeren landgoed’ in het Noord-Hollandse Schoorl.
 • darkblurbg
  Landgoed Nollenweijde
  Onze moderne gastenverblijven ‘Stalzicht Bosplein & Stalzicht Weijdehof’ zijn gelegen op
  ons prachtige ‘Boeren landgoed’ in het Noord-Hollandse Schoorl.
 • darkblurbg
  Landgoed Nollenweijde
  Onze moderne gastenverblijven ‘Stalzicht Bosplein & Stalzicht Weijdehof’ zijn gelegen op
  ons prachtige ‘Boeren landgoed’ in het Noord-Hollandse Schoorl.
 • darkblurbg
  Landgoed Nollenweijde
  Onze moderne gastenverblijven ‘Stalzicht Bosplein & Stalzicht Weijdehof’ zijn gelegen op
  ons prachtige ‘Boeren landgoed’ in het Noord-Hollandse Schoorl.

Privacy statement Landgoed Nollenweijde

Inleiding

Landgoed Nollenweijde neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@landgoednollenweijde.nl.

Wie is Landgoed Nollenweijde?

Landgoed Nollenweijde is de Landgoed Nollenweijde Bed & Breakfast, kantoorhoudende te (1871 BE) Schoorl aan Nachtegalenlaan 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 370 61 802.

Landgoed Nollenweijde is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Landgoed Nollenweijde de verwerkingsverantwoordelijke.

Landgoed Nollenweijde heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Ingrid Dapper bereiken via info@landgoednollenweijde.nl.

Hoe gebruikt Landgoed Nollenweijde jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Landgoed Nollenweijde persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Landgoed Nollenweijde voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Landgoed Nollenweijde worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

 

 

Marketing

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, Social media account

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Cameratoezicht

Gegevens:

Bewakingsvideo

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

De aanwezige camera`s op ons Landgoed zijn ten diensten van het voorkomen en opsporen van diefstal en inbraak. Veiligheid van mens en materieel

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Landgoed Nollenweijde heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Landgoed Nollenweijde over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Landgoed Nollenweijde. Je kunt verzoeken dat Landgoed Nollenweijde je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Landgoed Nollenweijde te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Landgoed Nollenweijde of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Landgoed Nollenweijde te verkrijgen. Landgoed Nollenweijde zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Landgoed Nollenweijde je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Landgoed Nollenweijde

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@landgoednollenweijde.nl. Landgoed Nollenweijde zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Landgoed Nollenweijde een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Landgoed Nollenweijde je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Landgoed Nollenweijde verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Landgoed Nollenweijde ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Landgoed Nollenweijde worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Landgoed Nollenweijde worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Landgoed Nollenweijde je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@landgoednollenweijde.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Landgoed Nollenweijde jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@landgoednollenweijde.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.